...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަނޑުގަތުން
މ.
(1) ދިޔާ އެއްޗެއް ގަނޑުވުން.
މަޖާޒު:
(2) ކަމަކަށް ނުވާ ކަހަލަ ކަންތައް ކުރުން.
(3) އަގެއް ނުހުންނަ ގޮތަށް މަސައްކަތެއް ކުރުން.
(4) ވިޔާ ނުދާ ކަންތައް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަޑެގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ