...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަން
ނ.
(1) ރަށް.
(2) ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކިޔާނަމެއް.
މިސާލު:
ހުވަދު އަތޮޅުގަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަރުބީ . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހަތްހެއްތި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްކޮޅު . ހަތްއާރު . ހަތްތެލި . ހަލާހަރު . ހާލިނެގުން . ހިނދޫ . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިރިމި . ހިރުމާޖެހުން . ހިކިފަސްތަން . ހިތިދުވަސް . ހިތީކިޔެވުން . ހުހި . ހުވާ . ހުވާކުރުން . ހެއްލުންތެރި . ހެއްލުންތެރިކަން . ހޮއްޓުފައި . ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ . ނަގާފައިހުރި ދިދައެއްހެން . ނާނާބޭސް . ނާޒިރު . ނާޒިރުކަން . ނުމޮށޭގުރާ ބާރަށްދައިގަންނާނެ . ނުލުރުއް . ނުލުފަނޑިހި . ނުގަންނާން ހުންނަ ދޮނގެއްހެން . ނެގުން . ނޯޓިސްބޯޑު . ރަހިމު . ރަނގަރަނގަ . ރަންދި . ރަކި . ރަކިކޮށްޓުން . ރަވޯ . ރަތުރުއް . ރަސްދަނބުރުއް . ރާމުރާކި . ރުއް . ރުއްހަރުކުރުން . ރެޓުވުން . ރޭނީސް . ރޭނީސްހިފުން . ރޯކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ