...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަންހިންގުން
ށްވެރިޔާ ހިންގައިގެންނެވެ.
މިހިންގުމުގައި ކޮންމެ ހަތަރު އޮނގޮޅިއެއްގައި މަޑުކޮށް އެމީހާގެ ކުށް ބަޔާންކުރާ ޢިބާރާތް ކިޔުމަށްފަހު " އަދަބުން އަދަބޯތް" މިހެން ގޮވާލައި ތަޢުޒީރު ކުރާނެއެވެ.
މި މީހާގެ ފަހަތުން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާއި ތެއުޅުއްވާ ކުިދން ދޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަމުހިނގުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ