...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަންނަ
ނއ.
(1) ރުކުގައި އެއްޗެހި އަންނަ.
(2) އެއްޗެހި ގަނެއުޅޭ.
(3) ގަތުން - މިބަހުގެ ވާކަން.
(4) އެއްޗަކަށް އެއްޗެއް އެޅޭ މިސާލު:
ހަތަރުއަޑުބާގަންނަގުޅި އެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަރުބީ . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހަތްހެއްތި . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްކޮޅު . ހަތްތެލި . ހިނދޫ . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިރިމި . ހިރުމާޖެހުން . ހިތިދުވަސް . ހިތީކިޔެވުން . ހުހި . ހެއްލުންތެރި . ހެއްލުންތެރިކަން . ނަގާފައިހުރި ދިދައެއްހެން . ނާޒިރު . ނާޒިރުކަން . ނުލުރުއް . ނުލުފަނޑިހި . ރަހިމު . ރަނގަރަނގަ . ރަންދި . ރަކި . ރަކިކޮށްޓުން . ރަވޯ . ރަތުރުއް . ރަސްދަނބުރުއް . ރާމުރާކި . ރުއް . ރުއްހަރުކުރުން . ރެޓުވުން . ބަހުންމެޓާކަމުންރެކޭ . ބަނދިފަތި . ބަނޑުއަތްލާހިފުން . ބަންދުކުރުން . ބަންގިބެރު . ބަކަ . ބަލިފައި . ބަލިފައިގައިހިފުން . ބަގުޑި . ބަގުޑިބެއްދުން . ބަޑިކޮޅު . ބަޑިކޮޅުހިފާކަން . ބަޑީލާ . ބަޔާނާ . ބާލިޔޯ . ބިންބި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ