...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަންބަޅެނަގެހެ
ނ.
(ބ) (1) ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން މޫދަށްގޮސް ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުން ގަންބައިލައިފައި ނަގާއިރު ބުނާއެއްޗެއް.
(2) ބޮޑު ވަރިހަމަ.
(3) ކޮންމެގޮތެއް ވަރިހަމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ