...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަންޖާ
ނ.
ހިމަކޮށް ވާކޮށް ހެދޭ ގަހެއްގެ މާގަނޑާއެކު ހިއްކައިފައި ހުންނަ ފަތް.
މިބޭނުންކުރަނީ މަސްތުވުމަށްޓަކައި، ސިނގިރޭޓުގެ ގޮތުގައި ބުއިމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާނާބޭސް . ބަނގުފިލާ . މަރުވާނާ . ގަންޖާފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ