...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަންޖުފަރާސް
ނ.
ފިރިހެނުންގެ އެތެރޭގެ ފޭރާމެއް.
މިއީ ކުރުއަތެއް ލައިފައި ހުންނަ ގިރުވާންނެތް ގަޔަށް ބާރަށް ހިފައިފައި ހުންނަޒާތުގެ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮނޑުކެނޑި . ލުން . ގަންޖިފަރާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ