...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރަ
ނ.
(ސ) ލޮނުރަހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނގަރަނގަތޮޅިމުރަނގަދެތޮޅި . ރަނގަރަނގައެޅުން . ރަނގަރަނގަލުން . ކިރޯޅި . ކިލަނބު . ކިލަނބުކަން . ކިލަނބުވުން . ކިޔަވާހޯނަ . ކުލަކުލަ މުގުރާން . އަނގަރަކާކޮޅު . ވާހައިރި . ވިހައިރިލި . ވެހަހޯޅިލަ . ވެހަރިލި . ވެހައިރިލް . ވެހައޮޅަލަ . ވެހާވިލަ . ވެހެފޮޅޮލާ . މަލަކަށްދޫކުރާނެ މަލެއްނެތެވެ. ހައްތާވެސް ގަރަޑަމަލެވެ . ލޫޅު . ލޯނގު . ގަރަނބުމަސާލަ . ގަރައިތާ . ގަރަމު . ގަރަތަ . ގަރަޑަމައު . ގަރަޑަމާ . ގިރިމޭޓު . ގެރެންޓީ . ޑިޕޮޒިޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ