...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރަހިތަ
ނ.
ސިފަ ހޯނާ ވައްތަރު ހަލުއިކޮށް ދުވާ ސޫތްޕެއް.
މިއީ ގަދަ ކުލަތަކެއް އަރުވާ އެއްޗެކެވެ.
އަދި ގަދަ އޮފެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިރޯޅި . ކިޔަވާހޯނަ . ކުލަކުލަ މުގުރާން . ވާހައިރި . ވިހައިރިލި . ވެހަހޯޅިލަ . ވެހަރިލި . ވެހައިރިލް . ވެހައޮޅަލަ . ވެހާވިލަ . ވެހެފޮޅޮލާ . ލޫޅު . ލޯނގު . ގަރައިތާ . ގަރަތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ