...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރަހިތަ ހަނދާން
ނ.
މަޖާޒު:
(1) ކުއްލިއަކަށް ކަމެއް ހަނދާން ނެތިއްޖޭ.
ބުނުމުން ބުނެއުޅޭބަހެއް.
(2) ހަނދާން ބަލިމީހުންގެ ހަނދާނާމެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ