...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރަހިތަ މުގުރާން
ނ.
މުގުރާމުގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ މުގުރާމުގެ ބުރަކަށިމަތީގައި ހުންނަ ކުލަ ވަކިން ގަދަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުލަކުލަ މުގުރާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ