...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރަންމަސާލަ
ނ.
ރިހަކައްކާއިރު، ނުވަތަ ބައެއް އެހެން ތަކެތި ހަދާއިރު، މީރުކުރަން އަޅާ ހަވާދެއް.
މިއީ ރެތްވާ، އަސޭމިރުހާ، ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި ކަރަންފޫ ހަނާ ކޮށް މުގުރާފައި ހުންނަ ޙަވާދެކެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަރަނބުމަސާލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ