...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރާރުވުން
މ.
(1) ހަމަޖެހުން.
(2) އެއްޗެއް އަށަގަތުން.
(3) މަޖާޒު:
އެކުގައި ހުންނަންވީ އެއްޗެއް ވަކިވަކިވުން.
މިސާލު:
ވެއްޓިޖެހުނުލެއް ބާރުކަމުން އަރިކަށީގެ ކަށިތައް ގަރާރުވެއްޖެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ