...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރާޖު
ނ.
(2) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަރާމާތު ކުރުމަށް ވައްދާ ތަން.
(1) އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ހިޔާކޮށްފައި ބާއްވަން ހަދައިފައިވާ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ