...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރު
ނ.
(1) ބައެއްކަހަލަ އެއްޗެހި ކައްކާއިރު މައްޗަށް އަރާފޮނު.
(2) ހަނޑޫ ދޮވެފައިހުންނަ ފެންގަނޑު.
(3) މާކަނާހޮޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިބޫ . ރަތްގަރުދިޔަ . ރިހާކުރު . ބިގަރުފާނޫޒު . ބޮޔާރެންޓު . ކަށިގަނޑުޖެހުން . ކަނޑިކޮޅުހިފާކަން . އަށަގަތުން . އިންދުން . އެއްމާބަނޑު . އޮގަރުކިޔެވުން . އޮގަރުފާތިޙާ . އޮގަރުފޮތިކޮޅު . އޮގަރުތުންފުހި . އޮގަރުގެ . އޮގަރުގޭމީހުން . ވަތުފައި . ވުނަދަންކާރަ . ވެހަބާށި . މަހަލޮނޮ . މަހުދިޔަ . މަސްލޮނު . މެންޓެލި . ފިއްލެޔޮ . ފުރަސޫތާ . ފުރަސޫތާވެނުފަން . ދިއަފުރަސޫތާވުން . ދިޔަފުރަސޫތާ . ދިޔަގަނޑު . ދެއަ . ލޮނުދިޔަ . ގަރަމަޓިތެލެ . ގަރުދިޔަމަސް . ގަރެމަޓިތެލެ . ގިރުދާން . ގުންބާކުރުން . ގުންބާޖެހުން . ސަދާގަރު . ސޯޝިއަލިޒަމް . ޑަގަނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ