...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރުބަ
ނ.
ބދ.
(1) ނުނިޔަތް.
(2) ނީހަ.
(3) އަށަ.
(4) ނީހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިބޫ . އަށަގަތުން . އިންދުން . އެއްމާބަނޑު . ވެހަބާށި . ފުރަސޫތާ . ފުރަސޫތާވެނުފަން . ދިއަފުރަސޫތާވުން . ދިޔަފުރަސޫތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ