...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރުމަށިތެޔޮ
ނ.
ރާއްޖެއަށް ބޭރުންގެންނަ ތެލެއް.
މިއީ ކަޅުރަތްކުލައިގައި ހުންނަ އޮލަތެލެކެވެ.
މިއީ ލަކުޑީގައިލުމަށާއި ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަރަމަޓިތެލެ . ގަރެމަޓިތެލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ