...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަރުދިޔަ
ނ.
ފެނުތެރެއަށް މަސްއަޅައި ލޮނުހެޔޮވަރުކޮށްގެން ކައްކައިފައި ހުންނަ ލައިގެންކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްގަރުދިޔަ . ރިހާކުރު . މަހަލޮނޮ . މަހުދިޔަ . މަސްލޮނު . ފިއްލެޔޮ . ދިޔަގަނޑު . ލޮނުދިޔަ . ގަރުދިޔަމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ