...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަބު
ނއ.
(1) ގަމާރު.
(2) ވިސްނުންކޮށި.
(3) އަނދޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމާރު . ހިތިމަދު . ހުނި . ހުނިހަކުރު . ހުނިގޭނުން . ހުއްގަބުޅަ . ހޫނި . ނާށި . ރުކުއެޅުން . ބީތާ . ބީތާ ކަން . ބީތާވުން . ބެރެބޭވުން . ބޮނބި . ބޮނޑި . ބޯހުނި . ބޯފޮޅި . ކަށްޑަނަޖެހުން . ކަށްޑެވި . ކަނބުލޭގެފާނު . ކިއްސައްދެވި . ކީނައްތު . ކުރުނބާ . ކުފުރުބޮނޑި . ކޮލި . އުކުރުން . އެންގާފަހާ . އެޅަބަތް . އޮގަރުފޮތިކޮޅު . ވިގަނިދުނި . ވެހުން ގަނޑު . ވެށުން . މައްޔިތާ . މަޤްބަރާ . މާގިލާ . މޯދަނޑި ގަމާރުކަން . ފަލިދަ . ފޭރާ . ފޭރާބޮނބި . ފޯ . ފޯކޭންބެއްލެވުން . ދަނާރުދަނާވަތި . ދިވެހިރުއް . ލަގަބޮ . ލޯކަޅުވުން . ގަބަ . ގަބަރާކަން . ގަބަވުން . ގަބި . ގަބިޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ