...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަބުރު
ނ.
މަރުވެފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށްޑެވި . ކިއްސައްދެވި . ވިގަނިދުނި . މައްޔިތާ . މަޤްބަރާ . ދަނާރުދަނާވަތި . ގަބުރަ . ގަބުރުސްތާނަ . ގަބުރެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ