...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަބުރުސްތާނު
ނ.
(1) މީހުން ވަޅުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަން.
(2) ކަންބިން.
(3) ދަނާވަތި.
(4) ސަހަރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށްޑެވި . ކިއްސައްދެވި . ގަބުރުސްތާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ