...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަބުޅަތޯއްޗެ
އ.
ހިތްވަރުގެ ބަހެއް.
މިއީ ބަރު އެއްޗެއް އޮތްތަނަކުން ހަލުވައިލަން ހިއްލައިލަން ބާރުލުމުގެ ގޮތުން ބުނާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ