...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަބުޅި
ނ.
ކުރުނބައަށްވުރެ ހަރު، ކާއްޓަށްވުރެ ޅައެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިމަދު . ހުނި . ހުނިހަކުރު . ހުނިގޭނުން . ހޫނި . ނާށި . ރުކުއެޅުން . ބެރެބޭވުން . ބޮނބި . ބޮނޑި . ބޯހުނި . ބޯފޮޅި . ކީނައްތު . ކުރުނބާ . ކުފުރުބޮނޑި . އުކުރުން . އެންގާފަހާ . އެޅަބަތް . އޮގަރުފޮތިކޮޅު . ވެހުން ގަނޑު . ވެށުން . މާގިލާ . ފަލިދަ . ފޭރާ . ފޭރާބޮނބި . ފޯ . ފޯކޭންބެއްލެވުން . ދިވެހިރުއް . ލޯކަޅުވުން . ގަބިޅި . ގަބުޅިކާށި . ގަބުޅިވަރުވުން . ގަބުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ