...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަބުޅިވަރުވުން
މ.
ގަހުގައި އަޅާ ބައެއްކަހަލަ ތަކެތި ގިތިކަން ކެނޑި އެއަށްވުރެ ހަރުވުން މިސާލު:
(ހ) ގަބުޅިވަރު ފޭރެއް.
(ށ) ގަބުޅިވަރު އަންނާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ