...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަބުލުން
މ.
ލާނދާ ބަންނަމުންދާއިރު މައްޗަށްވުރެ ތިރިފުޅާ ކުރުމަށް މަޅި އިތުރު ކުރުމަށް ވަކިގޮތަކަށް ޖަހާމަޅިޔެއް ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަބުބޭލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ