...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޅަ
ނ.
(ބދ) ވާދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ހަޖަމުނުބައިވުން . ހިކިކާށި . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިލިކުސަ . ހެސަޔަށްހިފުން . ނިކަން . ނުފަރިތަކަން . ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ. . ރަންމަތީލުން . ރަމަންބޯ . ރިއްޓުން . ރޯނާ . ރޯނުއެދުރު . ރޯނުއެދުރުވުން . ރޯސްޕާން . ބަށިގަން . ބުއްދިކުރުން . ބޮނދު . ޅަނދޮޅު . ޅަބާޅަ . ޅަބާޅަކަން . ޅަފީވުން . ޅަދަރިބަފާ . ޅަދަރިބަފާކަން . ޅަދަރިބަފާވުން . ޅަދަރިމައި . ޅަދަރިމައިކަން . ޅަދަރިމައިވުން . ޅަނދޮޅުކަން . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ކަލިޔާކެރުން . ކަލިޔާކެޑުން . ކިނދުފާރު . ކުޅިމީރު . ކުކުޅުފައިދޮށުވެ ފިޔޮކެއް މަރެއްނުވާނެ . ކުފުރުބޮނޑި . އަހުލުވެރިން . އަނދައިގަތުން . އައިނުމަހާއޮޑިޔާވުން . އާނޅޭ . އާޚިރު . އިމުވުން . އުޅޭންނޭނގުނުމީހަކަށް މިޔަންވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. . އުވަގެށުން . އެއްއުރާގައި ދެކަނޑިއަކަށްނޯވެވޭނެއެވެ . އޯލަވާހަކަ . ވަރަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ