...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޅި
ަ ހަރު.
(2) އުޅަނދު ފަހަރު އެހެލައިފައި ވިއްދާ އެއްޗެހި.
(3) ގަސްގަހުން މޭވާ ބިންނަން ދަނޑިބުރިބުރި.
(4) ބައެއް ޖަނަވާރާ މަސްމަހާމެހީގައި ހުރަހަށް ހުންނަ ރޮނގު.
(5) ރާވެރިން ދެއުނބު އެއްކޮށް ބަނދެފައި ހުންނަ ގުޑި.
(6) މީހަކާ ދިމާއަށް ވައްބަހުން ބުނާ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު . ހަރުގަނޑު . ހުރަސްމިޔަރު . ނައިބޮލި . ރަތްގަޅިފާނަ . ރާބުޅަ . ރިވެލިކެނޑި . ބައްދަނޑި . ބަޑަ . ބަޑަލުން . ބަޑާލުން . ބިލެތް ކަނޑާހަރު . ބިޗޫ . ބޮންޑާފާނަ . ބޮޑުދާލިޖެހުން . ކައްޓޫރި . ކަފިހި . ކަފިހިމަސް . ކާލި . ކާލިގަނޑު . ވެނުބަނޑޭރި . ފާނަމިޔަރު . ފެހުރިހި . ގަޅިޖެހި . ގޮނަބޮޅު . ގޮއްވަންއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ