...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޅިބަނުން
މ.
(ޏ..) (1) ރާބާލަން ގެންގުޅޭ ބަދި ހެދުން.
(2) ދިގު އެއްޗެއްގައި ކުރު އެތިކޮޅެއް ހުރަހަށް ބަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ