...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޅިޖެހި
ނ.
(ޅ) (1) ހުދުކުލައާއި ކަޅުކުލައިގެ ހުރަސް ރޮނގުތަކެއް ހުންނަ ނިލަމެހި ޒާތުގެ މަހެއް.
(2) ނއ.
ގަޅިކެނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްޓޫރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ