...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޅިޖެހުން
މ.
(1) ހުރަހަށް ރޮނގުދެމުން.
(2) ޅިޔައެޅުން.
(3) ރުއް ފަޅާއިރު ނުވަތަ ވަކަރު ކޮށާއިރު ހުރަހަށް ކައްޗަށް ފުރޯވަޅު ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ