...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައި އުނގުޅުން
މ.
ގައިގައި ހުންނަ މިލަތައް ފިލުވައި ސާފުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީނާފަތްއެޅުން . ހޭކުން . ބޮނޑިތާންކުރުން . ބޮނޑިތާންދެމުން . ކެލާލުން . ފުޅިތޮށިޖެހުން . ގާއުޅުން . ޖޯޑުކުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ