...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައިހެދުން
މ.
(1) ދޫނިސޫފާސޫފި އޭގެ ފަތްގަނޑު ރީތިކުރުމަށްޓަކައި ފިޔަގަނޑު ތަޅުވައި ތުނބުން ގައިގެ ފަތްތައް އޮމާންކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ހެދުމާއި އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކުރުމަށް އިރުއިރުކޮޅާ އެކި ގޮތްގޮތްހަދައި ފަރިބަލައިހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ