...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައިކެހެނބުޅި
ނ.
ތިރިކޮށް ހެދޭގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތް ހުންނަނީ ވަށް ބުރަކަށެވެ.
ފަތުގެ ކައިރީގައި ތުނޑުތުނޑު ހުރެއެވެ.
މިގަހުގެ ފަތްގައިގެހަމުގައި ޖެހުމުން ގައިކަހާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގައިކެހެމުޅި . ގާކެހުނބުޅި . ގާކެހެނބުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ