...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައިކޮޅު
ނ.
(1) ގައިކޮޅު ގައިގައި ދުރު މިބަސް ކުރުކޮށްކިޔާގޮތް.
(2) ގައި މިބަސް އެންމެ ގާތްކޮށް ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދާންމަތީވަޅުކޮޅު . ދާންމަތީވެޔޮކޮޅު . ގައިކޮޅު . ގައިކޮޅުގައިގާދުރު . ގައިގާ . ގައިގާދުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ