...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައިމު
ނ.
(1) ޔަގީން.
(2) މާކަށަވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްހަށިހަމަވުން . ރީތި . ރީތިކަން . ރީތިވުން . ބަޔާން . ބަޔާންކުރުން . ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން . ކަށަވަރު . ކަށަވަރުކަން . ކަށަވަރުވުން . އޯލަ . މީރުވަސް . ފަރި . ފަރިކަން . ލައްޒަތު . ލައްޒަތުލިބުން . ލޯބިކަން . ގަޔާވުން . ޔަގީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ