...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައިގާ
އ.
(1) ގައިކޮޅު ގައިގާ ދުރު.
(2) މަލާމާތަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
ގައިގާ، ތިއޮތީވާ ކަމެއްލިބިފައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޖިސް . ރާއްޖެބަލި . ރާފޮޑޮ . ރިދާ . ބަނާތުގަނޑު . ވިއްސާރަބަލާކަށިގަނޑު . މާލީސްކުރުން . މީދަލުވިހަ . ލޮއްލިބޮއްލި . ގައިކޮޅުގައިގާދުރު . ގައިގާ . ގައިގާދުރު . ސާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ