...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައިގޯޅި
ނ.
މާބޮޑަށްވާ ކައިރި.
މިބަސްބޭނުން ކުރަނީ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދުފަށަށް އެރުން . ނަގޫދިގުބުޅާހެދުން . ކުރިބެދުން . ދުރުހެލި . ދޯޅު . ދޯޅުވުން . ތުނޑުލަށްވަނުން . ތޮއްވަރި . ސަކަރާތްގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ