...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައިޑުން
މ.
(1) ގާލްގައިޑުން.
(2) މީހުންނަށް ތަންތަން ދައްކައިދީ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދީ އެހީތެރިވުމަށް ޙަވާލުވެފައިވާ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގައިޑުން . ސެލިއުޓު . ސެލިއުޓުނެގުން . ޕެރޭޑް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ