...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައީ
ނ.
ފަޓްލޫނު ސޮހިދާނެތީ ހެދުމުގެ މަތިން އަޅާ ބަންދެއް.
މިބަންދު ހުންނަނީ ކުރިމަތިން ފަޓުލޫނާ ގުޅައިގެން ދެ ކޮނޑުމަތިން ގެންގޮސް ފުރަގަހުންވެސް ފަޓުމޫނާ ގުޅައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަށްޓަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ