...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައީއެޅުން
މ.
ފަޓުލޫނު ސޮހިދާނެތީ ހެދުމުގެ މަތިން ބަންދެއް އެޅުން.
މިބަންދު ހުންނަނީ ކުރިމަތިން ފަޓުލޫނާ ގުޅައިގެން ދެކޮނޑު މަތިން ގެންގޮސް ފުރަގަހުންވެސް ފަޓުލޫނާ ގުޅައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ