...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައު
ނ.
(1) ކަނޑުގެ މާހައުލުގައި އުފެދިގެން ބޮޑުވާ ހަރުއެއްޗެއް.
މީއޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި އުފެދި ގިނަވާ އެއްޗެކެވެ.
ފަރުފަރުގެ އަސްލު އުފެދިފައިވަނީ މީންނެވެ.
(2) ރާތަލެއްގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި.
(3) ބައެއްކަހަލަ ތަކެތި ހިކިގެންވާ ހަރު.
މިސާލު:
އުވަތައް ހުރީ ގައު ވެފައެވެ.
(4) ގަސްގަހާގެހި ކުރިލަމުން ހެދޭގޮތް ހުއްޓޭ ހުއްޓުން.
މިސާލު:
އެމިރުސް ގަސް މިހާރު ގައުވެއްޖެއެވެ.
(5) މަޖާޒު:
ކުދިން އުމުރު އެއްވަރަށް ބޮޑޫނުވެވާ ހަރު.
މިސާލު:
އެކުއް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުފަތް . ހަތާ . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހިރި . ހިރިގާ . ހިއަނިގައު . ހިތްކޮށި . ހިތްގާ . ހިތްގާކަން . ހިތްގާވުން . ހިލަގައު . ހިޔަނިގައު . ހިޔަނިގާ . ހޯނައްސާ . ނަށާމައު . ނަކަތްގައު . ނަކަތްގާ . ރަށްފުށް . ރަސްގެފާނު . ރާތާގާބަރި . ބަނދަރުޖެހުން . ބަނޑުގައު . ބަނޑުގާ . ބަދި . ބަތާވިހިލަ . ބަޠަލާ . ބަޠަލުން . ބާބު . ބިންގާ . ބިންގައުއެޅުން . ބިންގާއެޅުން . ބޯދި . ކަށްގައު . ކަށްގާ . ކަނޑޮހޮޅި . ކަންގާ . ކަސްގައު . ކަސްގާ . ކީލަ . ކީލާ . ކުޅަނދުރު ހަތަޔަށް އޮށްގައުލުން . ކޮނޑުކެނޑި މަހާނަގައު . ކޮޅުގައު . އަންބަލަންފޮއްތާ . އަންގަލަ . އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުން . އައްތަވާޅި . އަސްމަސް . އާނު . އާނުގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ