...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައުބޮލާ
ނ.
(ސ) ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ތަންކޮޅެއް ބޯބޮޑެތިކޮށް މަސްގަނޑު ހިމަކޮށް ހުންނަ މަހެކެވެ.
ހުޅުނބުތައްވެސ ބޮޑެތިވާނެއެވެ.
މިމަހުގެ ކަރުތާފަތާއި ދިމާއިން ދެފަރާތުގައި ދެ ގައުކޮޅު ކަހަލަ ދެ އެތި އޮންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ