...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައުއެޅުން
މ.
ރޭނުމަށްޓަކައި ވެއްޔާއި ސިމެންތި އެއްކޮށްގެން ގައު ތައްޔާރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންގާއެޅުން . ގާއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ