...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައުއޮޑިލަވަ
ނ.
އިހުޒަމާނުގައި މާލޭގެ ތޮށިލައިނިމިގެން އެމަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހުން ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން އެކިބާވަތުގެ ލަވަކިޔަމުން ބެރުޖަހަމުން ކުޅިހަދަމުން ކުޅެއުޅުނު ކުޅިވަރެއް.
މިހާރުވެސް އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކުގައި މި ކުޅީވަރު ކުޅެ އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގާއޮޑިލަވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ