...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައުވަޅު
ނ.
މަންޑިކުޅޭއިރު ފޯލި ބާއްވަން ބަހައްޓާ ގައު.
މި ގަލުގައި ހުންނާނީ ފޯލި ބޭއްވޭގޮތަށް ވަޅުކޮޅެއް ކޮނެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގާވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ