...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައުފޮޅު
ނ.
(1) ގޭގެއަޅާއިރު މެއްލަ ޖެހުމަށްޓަކައި ވަކިމިނަކަށް ކޮށައި ގެ އަޅަންވާ ބޮޑުމިނުގައި ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވަޅުލައިފައި ހުންނަ ގައުތައް.
(2) ތިރިތިރިކޮށް ރާނައިފައި ހުންނަ ފާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަންބަލަންފޮއްތާ . މެއްލަ . ގައުފޮޅުބަނުން . ގާފޮޅު . ގާފޮޅުބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ