...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައުސް
ނ.
(1) ހަމްލުރާހީގެ ނުވަވަނަ ރާހި.
(2) ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާބަހެއްގެ އިތުރު ތަފުޞީލް އޭގެތެރޭގައި ލިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ނިޝާން.
( ) (3) ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ ބުރެކެޓް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ