...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގައްލީށި
ނ.
(ސ) (1) ފަޅުތެރޭ އެތަންމިތާނގައި ހެދިފައިވާ އާނުގަނޑު.
(2) ރަށްރަށުގެ ގޮނޑުދޮށާ ގުޅިގެން މޫދުގެ ތެރެއަށް ގޮސްފައިވާ އާނުގަނޑުގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ