...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަވަރުނަރު
ނ.
(1) ސަރުކާރުން ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަމުރުވެރިއެއް.
(2) ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ އެންމެއިސްވެރިޔާ.
މިސާލު:
ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތްކޮޅުބޭލުން . ގަވަރުނަރު . ގޮރުނުދޯރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ