...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަވާއިދު
ނ.
(1) ކަމެއްކުރަން އޮންނަގޮތް.
(2) ހަމަޖައްސައިފައިވާ އުސޫލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ . ނޫސް . އައުންސުތަށި . ވާރުފަތްކޮޅު . މަސްދަރު . ޤަވާޢިދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ